09 apr 2018

Overspanningsbeveiliging voor verlichting

Disano      

Disano beschermt armaturen tegen hoge spanningsniveaus – Overspanningsbeveiliging

Jaarlijks worden wegbeheerders en toezichthouders geconfronteerd met schade die veroorzaakt wordt door blikseminslagen en plotselinge piekspanningen.?Deze word veroorzaakt door een snelle toename in spanning tussen delen van tegengestelde polariteiten en/of de grond.
Om verlichtingsinstallaties te beschermen tegen deze vormen van overspanning heeft Disano zijn armaturen voorzien van een, EN 61547-conforme, overspanningsbeveiliging die in staat is om de LED-module en de bijbehorende driver te beschermen tegen de gevolgen van spanningspieken en blikseminslagen.

Bescherming tegen hoge spanningsniveaus – Overspanningsbeveiliging

Wat is een spanningspiek?

Een spanningspiek is een snelle toename van de spanning op een voedingsleiding tussen delen van tegengestelde polariteiten en/of de aarde. Sommige stroomstoten kunnen de drempelwaarde voor isolatie of immuniteit van elektronische componenten overschrijden waardoor deze defect raken. Een stroomstoot kan worden veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden:

• Schakelen tussen processen/wijzigen van de belasting op de voedingslijn
-Differentiële modus: tussen stroomgeleiders en tussen de fasegeleider en de neutrale poolgeleider. Deze modus heeft voornamelijk betrekking op de primaire circuits van de LED-driver, waardoor deze faalt door kortsluiting. Maar als het fenomeen hoge energie accumuleert, kan het ook de LED-modules beïnvloeden voordat het verdwijnt.
-Standaard modus: tussen stroomgeleiders, L/N, naar de aarde of naar de behuizing van het armatuur als het is geclassificeerd in klasse II en  op een metalen paal geïnstalleerd is. Dit is niet schadelijk voor de interne circuits van de besturing, maar wordt doorgestuurd naar het secundaire circuit, waardoor de LED-modules rechtstreeks worden beïnvloed.

• Opeenstapeling van elektrostatische ontladingen
Omdat het voedingssysteem van de armatuur op de aarde is aangesloten, wordt een verschil in potentiaal gecreëerd tussen de behuizing van de armatuur en de interne circuits van de LED-driver, verbonden met de nul leider van de stroomlijn. De spanningswaarde die wordt gecreëerd is zo hoog dat deze een ontlading op de geleiders met neutrale aarde genereert in de volgorde: metalen behuizing – warmteafvoer – LED-module – LED-driver – neutrale geleider. In dit geval is de storing vooral van invloed op de LED-module.

Disano

• Blikseminslag in de buurt van de installatie
Deze pieken ontstaan wanneer de bliksem inslaat in de buurt van de verlichtingsinstallatie. De hoogspanning die door de blikseminslag wordt veroorzaakt, plant zich voort via de aarde, waardoor de sterkte afneemt naarmate hij verder weggaat van het punt waarop hij insloeg. De metalen paal krijgt hetzelfde potentieel van de omliggende grond, waardoor de LED-module en de bijbehorende onderdelen elektrisch beïnvloed worden.

Disano  Disano  Disano Disano

Meer weten? Stuur een mail naar verkoop@attiva.nl of bel 070-3172700