11 aug 2021

Agentschap Telecom keurt Disano 842 Panel serie goed

Als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet het agentschap Telecom onderzoek naar LED armaturen welke verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. Armaturen worden technisch onderzocht op de overeenstemming met de verplichtingen die in de Nederlandse wetgeving voortvloeien uit de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

De test

Het agentschap test een batch armaturen van tenminste 20 stuks gedurende langere tijd. Naast deze test is de fabrikant verplicht om ook het onderliggende EMC rapport van de fabrikant te overleggen.

Wat is het resultaat?

Disano 842 Panel is glansrijk door de test gekomen en scoort op alle vlakken uitstekend. Er zijn geen afwijkingen of storingen in het elektriciteitsnet geconstateerd. Het vertrouwen dat de markt in Disano heeft wordt bevestigd door het agentschap Telecom!

842 LED Panel

Uitslag conform verwachting

Zoals verwacht is het eindresultaat zoals het hoort te zijn; Disano voldoet. Als gerenommeerde fabrikant van armaturen is dat geen verrassing. Het is een extra blijk van waardering en vertrouwen in het merk Disano. Daarmee wordt het kaf van het koren gescheiden in de markt van LED verlichting.

  Download dokument goedkeuring Agentschap Telecom

 

Meer weten? Kom in contact met ons, wij helpen u graag.