School

Het Canisius College, Nijmegen

Nieuwbouw (6.300 m2) en renovatie (4.300 m2) van het Canisius College, locatie Berg en Dalseweg te Nijmegen. Van het huidige schoolgebouw (jaren dertig van de vorige eeuw) is vrijwel alleen de monumentale voorgevel overgebleven. De rest heeft plaats gemaakt voor een moderne school met een klassieke ‘uitstraling’. Het Canisius college is een school voor vmbo-t, havo, vwo, gymnasium met ruim 1.400  leerlingen.

 

Het oude schoolgebouw maakt deel uit van een monumentaal ensemble van kerk, school en klooster, gebouwd in 1930. In de loop der tijd is de school diverse malen uitgebreid. Het monumentale gedeelte (ca. 2.600 m2 b.v.o.) en het hoge deel van de aula (ca. 2.270 m2 b.v.o.) zijn gerenoveerd. De overige ruimtebehoefte zal worden gerealiseerd in de vorm van vervangende nieuwbouw.

 

Een groot deel van de gerenoveerde binnenverlichting, is samen met Allewijnse en Attiva ingevuld. Attiva heeft veel ervaring in het verlichten van schoolgebouwen.

 

Opdrachtgever /
Architect /
Ingenieursbureau width=213
Installateur width=405

 

Schoolverlichting