Disano Paneel inlegarmatuur Minicomfort
Parkeren

Oscar Carre basisschool, Amsterdam

Oscar

 

Kunstmagneetschool Oscar Carré is een openbare basisschool in het hart van de Pijp.

 

De school biedt kinderen een breed pakket aan kennisvakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie én kunstvakken als muziek, dans en beeldende vorming. En richt zich zo op de totale ontwikkeling van het kind.

Belangrijk vindt de school, dat kinderen zowel zelfstandig leren als leren samenwerken. Vanaf de kleuters leren de kinderen al zelf plannen. In de combinatieklassen leren jongere en oudere kinderen van elkaar.

Basisschool Oscar Carré is een afspiegeling van de buurt. De basis voor de omgang van de leerkrachten met elkaar en met de kinderen is respect voor elkaars eigenheid en identiteit. De school hecht veel waarde aan een vertrouwde en veilige omgeving en de sociale ontwikkeling van kinderen. Heldere regels voor de omgang met elkaar zijn er in de vorm van de Grondwet.

 

De zomer van 2015 is de school van top tot teen gerenoveerd, waarbij de verlichting is meegenomen. Hierbij is gekozen voor 2 merken, Buck en Fosnova. In de gangen geven de design Led armaturen van BUCK, type Lucia. In de klaslokalen en bij de ingang zijn Disano Minicomfort inlegarmaturen geïnstalleerd.

 

Kantoorverlichting

Paneelarmaturen en inlegarmaturen